#

Wandelen in Doorwerth

 
 

 
 
 
#

Wandelroute : Wandelroute Kasteel Doorwerth
#Wandelroute in het kort
Op de passantensteiger kun je aanmeren voor een bezoek aan kasteel Doorwerth. Je loopt over het zandstrand in de baai bij de steiger: het "ei van Thijsse".
Vanaf het Kasteel loopt een oud klinkerpad door de polder naar de oude veerstoep van Doorwerth aan de Neder-Rijn. Vroeger was hier een pontje naar de overkant van de rivier.
Wandelroute: Wandelroute Kasteel Doorwerth
Latitude: 51.9679997056951 Longitude: 5.78409880006465

Slideshow

#Overzichtskaartje
SVG Image

#Samenvatting
Beginpunt: Dam naar de steenfabriek
Eindpunt: Dam naar de steenfabriek
Lengte: 2,5 (km)
Aantal bezienswaardigheden: 13
 

Parkeren:

 • Geen gevonden

Openbaar vervoer:

 • Geen gevonden

Horeca:

Links:
Dam naar de steenfabriek

#Dam naar de steenfabriek
De weg naar de steenfabriek van Renkum ligt op een dijk of dam. Zo was het vroeger met hoog water langer mogelijk om over de weg de steenfabriek met droge voeten te bereiken.
Route:

 • Steek schuin het weiland over richting het verste punt van de steenfabriek.
 • Klim over de overstap bij het informatiebord van Rijkswaterstaat.
 • Loop naar het einde van de dam richting oprijlaan van het kasteel.


Groene coulissen

#Groene coulissen
De steenfabriek lijkt hoger in het landschap te liggen, alsof deze op een terp gebouwd is. Niets is minder waar. Van het omringende landschap is in de loop van de twee eeuwen meer dan een meter rivierklei afgegraven, voor de productie van stenen.
Nu zijn er onlangs (2014) aan beide kanten van de onlangs verlaten steenfabriek bomen aangeplant, meidoorns, sleedoorns en wilgen, maar ook eiken en lijsterbes. Groen omlijst zo de moderne steenfabriek en onttrekt dit historisch monument in de uiterwaarden aan het oog.
Route:

 • Loop door het klaphek onder aan de zomerkade.
 • Steek de zomerkade over en loop door het tweede klaphek aan de andere kant van de kade.


Kruising gasleiding met de Neder-Rijn

#Kruising gasleiding met de Neder-Rijn
Vaak gedachteloos draaien we knop van ons elektra om en hebben licht. We steken het gas aan en we kunnen water koken voor een potje thee. De huiskamer is al behaaglijk warm. Maar vanaf de bron, (centrale of de aardgasbron) tot aan onze voordeur moeten deze nutsvoorzieningen wel getransporteerd worden.
Aardgas wordt getransporteerd met leidingen door de grond. Op enige diepte liggen deze hoofdleidingen. Maar ook in moderne tijden blijven rivieren obstakels, die genomen moeten worden.
Onder de dijk ligt de grote aardgasleiding, die op deze plek de rivier kruist. Hij ligt hier op de bodem van de rivier.
Route:

 • Loop langs de Neder-Rijn richting de baai met de passantensteiger.
 • Loop door het klaphek bij de zomerdijk naast de baai.


Verlegde zomerkade

#Verlegde zomerkade
In de toekomst lijkt ons klimaat te veranderen, het wordt warmer. We krijgen daardoor vaker tropische stortbuien. De rivier moet dan in korte tijd veel regenwater afvoeren. Obstakels als dijken en kaden zorgen voor opstuwing van dit water. Oude stadskernen langs onze rivieren, als Deventer en Zutphen overstromen in de toekomst vaker.
Om dit te voorkomen kwam een soort Deltaplan voor onze rivieren: "Ruimte voor de Rivier".
Als een van de onderdelen hiervan heeft Rijkswaterstaat in 2012 de zomerkade in de Doorwertsche Waarden zo'n 50 meter richting stuwwal verlegd. Het stroombed van de Neder-Rijn is daardoor een stuk breder geworden en de stroomsnelheid geringer.
Bij de planning in 2009 mocht je allemaal meedenken. Heemkunde Renkum vroeg herstel van het verwaarloosde klinkerpad naar de veerstoep, het Dorpsplatform Doorwerth wilde graag een wandelpad langs de Neder-Rijn en de Dorpsraad van Heteren zou graag een trap langs een van pijlers van de brug om minder ver te hoeven omlopen voor een wandeling.
Veel burgerwensen zijn in 2014 vervuld. Bedankt Rijkswaterstaat.
Route:

 • Loop verder richting passantensteiger.


Passantensteiger

#Passantensteiger
Pleziervaartuigen en ook rondvaartboten kunnen bij deze passantensteiger aanleggen. Vanaf hier kun je kasteel Doorwerth te voet bezoeken. Er is in deze bocht een zandstrand. Zwemmen in de Rijn is hier heel gevaarlijk vanwege de sterke stroming. Overnachten in deze bocht is niet toegestaan.

De steiger staat op hoge palen. Het ponton beweegt mee met de sterk wisselende waterstanden van de rivier.
In de winter is de steiger gesloten.
Route:

 • Loop verder langs de oever.


Weiland met koeien of jongvee

#Weiland met koeien of jongvee
Op de smalle paadjes door het hoge gras van het weiland gaat de eigenaar ervan uit dat je achter elkaar loopt. Respecteer de reeds gevormde paadjes of loop anders langs de rivieroever. Het hoge gras wordt gemaaid en als er allemaal paadjes doorlopen, is dat vrijwel verloren voor de productie. Daarnaast hebben koeien rust nodig om te herkauwen. Houdt je hond aan de lijn en gun de koeien hun rust. Gedraag je als gast, dan blijven we allemaal jaren welkom. Respecteer je deze regels, dan ben je van harte welkom.
Route:

 • Loop verder richting de overstap.
 • Klim de overstap over.


Veerstoep

#Veerstoep
Vroeger was hier een pontje naar de overkant van de Rijn. Bij laag water zijn de stenen van de veerstoep nog te zien. Waarschijnlijk hebben de heren van Doorwerth hier ook tol geheven door een ketting over de rivier te spannen en iedereen die langs wilde varen te laten betalen.

Het klinkerpad is in 2013 gerestaureerd in het kader van 'Ruimte voor de Rivier'. Meer informatie hierover staat op het informatiebord van Rijkswaterstaat.
Route:

 • Neem het klinkerpad richting kasteel.
 • Voor je zie je de stuwwal uit de ijstijd liggen.


Het afgetichelde weiland

#Het afgetichelde weiland
Het weiland naast het pad - met de steenfabriek in de verte - ligt een stuk lager en is helemaal afgevlakt. Hier is afgeticheld voor de steenfabriek. Dat betekent dat de rivierklei hier is afgegraven om er bakstenen van te maken.
Route:

 • Sla links af op de driesprong bij de terp.


Meidoornhagen

#Meidoornhagen
De stekelige meidoornhagen zijn de vee keringen van vroeger, toen het prikkeldraad nog niet was uitgevonden. Deze meidoornhaag is opnieuw aangeplant, om te laten zien hoe het er vroeger uitzag. Overal in de uiterwaarden zie je nog delen en resten van de oude meidoornhagen. Vroeger werden de hagen geschoren, nu zijn de meidoorns vaak hoog en ruig uitgegroeid. In de lente bloeien ze mooi wit.

Op de nieuw aangelegde parkeerplaats naast het kasteel is meidoorn aangeplant, om de parkeerplekken aan te geven.
Route:

 • Vervolg het pad.


Ooievaarsnest

#Ooievaarsnest
Door een recente afgraving van dit gebied is hier 'nieuwe' natuur ontstaan. Zo'n uitdrukking 'nieuwe of maakbare "natuur is feitelijk een merkwaardig begrip. Door menselijke activiteiten kan met enige kennis van de ecologie van soorten een landschap gemaakt worden, waar soorten zich thuis voelen. De paal voor het ooievaarsnest de poel voor de kikkers, de aangelegde meidoornhagen zijn hiervan voorbeelden, Al deze ingrepen van de mens zorgen voor een omgeving, een milieu, waar eigenschappen van elk individu bepaalt of het blijvertjes in dit gebied zijn of niet.
Route:

 • Loop door tot de parkeerplaats.


Uitzicht uiterwaarden

#Uitzicht uiterwaarden
Uitzicht over de afgegraven uiterwaarden.

Je ziet de steenfabriek van de firma Wienerberger. Steenfabrieken maken bakstenen van de rivierklei uit de uiterwaarden. Deze is in 1927 gebouwd. Vroeger waren er veel meer en kleinere steenfabrieken.

Het is een volledig geautomatiseerde bedrijf met een oven in de vorm van een tunnel. Een transportband leidt de stenen door de tunneloven. Het wordt er wel 1100 graden Celsius.

Voor de crisis werden er jaarlijks 45 miljoen straatstenen afgeleverd door heel Nederland. De kleuren van de straatstenen ontstaan door verschillende kleuren zand bij de klei te doen.
Route:

 • Volg de oprijlaan van het kasteel.


De grachten

#De grachten
Kasteel Doorwerth is een waterburcht. De grachten waren in de Middeleeuwen onderdeel van de verdediging. Vroeger waren de grachten breder en voerden meer water. Om van hieruit het kasteel te bereiken moest je drie bruggen over. Elk was een nieuwe verdedigingslinie.
Route:

 • Loop verder over de oprijlaan.


Hoogstam boomgaard

#Hoogstam boomgaard
In de polder van Kasteel Doorwerth is een originele Betuwse hoogstam boomgaard met verschillende oude appel- en perenrassen te vinden. De bomen zijn zelf niet oud, meer de ligging van de boomgaard wel. Op een kaart van 1756 is hij te zien.

De oude fruitrassen hebben mooie namen: Bellefleur, Juttepeer, Zijden Hemdje, Schone van Boskoop, Lunterse pippeling, Zoete Campagner, Dirkjespeer, IJsbout, Court Pendu, Wilde Giesseman. Er staat zelfs een amandelboom. Fruit was in de 16e en 17de eeuw een belangrijk onderdeel van het dagelijks voedsel. Het fruit werd bewaard op zandbedden in het kasteel en het 'appelhuis' op de plek waar nu de schuur staat. In september kun je van de oogst proeven op de jaarlijkse oogstmarkt. Je kan ook je eigen (oude) fruitsoorten laten zien en de naam van je oude appel- of perenboom navragen.
Route:

 • Loop verder over de oprijlaan tot de afslag naar de steenfabriek.


Dam naar de steenfabriek

#Dam naar de steenfabriek
De weg naar de steenfabriek van Renkum ligt op een dijk of dam. Zo was het vroeger met hoog water langer mogelijk om over de weg de steenfabriek met droge voeten te bereiken.


#Detailkaart
SVG Image


#W3C
Deze pagina voldoet aan de volgende internet standarden van het W3 Consortium (W3C).

W3C valid W3C valid W3C valid#Ga ook eens naar


    Stichting MaakJeRoute © Copyright 2016, Stichting MaakJeRoute.
Alweer een product van de Stichting MaakJeRoute.
  Je bent momenteel niet ingelogd.
Volg ons op Twitter of meld je aan voor onze nieuwsbrief.
   
 
Onze sponsoren:


 
 
 
Onze project partners:

 
 
Provincie Gelderland

Gemeente Renkum

Dorpsplatform Doorwerth

Bureau voor toerisme deVeluwe.nl