#

Wandelen in Doorwerth

 
 

 
 
 
#

Wandelroute : Wandelroute Doorwerth
#Wandelroute in het kort
Kasteel Doorwerth is uit 1300 en is in de loop der jaren uitgebreid en veranderd.
Vanaf het Kasteel loopt een oud klinkerpad door de polder naar de oude veerstoep van Doorwerth aan de Neder-Rijn. Vroeger was hier een pontje naar de overkant van de rivier.
Wandelroute: Wandelroute Doorwerth
Latitude: 51.9666421373722 Longitude: 5.78685153496548

Slideshow

#Overzichtskaartje
SVG Image

#Samenvatting
Beginpunt: Uitzicht uiterwaarden
Eindpunt: Uitzicht uiterwaarden
Lengte: 1,4 (km)
Aantal bezienswaardigheden: 12
 

Parkeren:

Openbaar vervoer:

 • Geen gevonden

Horeca:

Links:
Uitzicht uiterwaarden

#Uitzicht uiterwaarden
Uitzicht over de afgegraven uiterwaarden.

Je ziet de steenfabriek van de firma Wienerberger. Steenfabrieken maken bakstenen van de rivierklei uit de uiterwaarden. Deze is in 1927 gebouwd. Vroeger waren er veel meer en kleinere steenfabrieken.

Het is een volledig geautomatiseerde bedrijf met een oven in de vorm van een tunnel. Een transportband leidt de stenen door de tunneloven. Het wordt er wel 1100 graden Celsius.

Voor de crisis werden er jaarlijks 45 miljoen straatstenen afgeleverd door heel Nederland. De kleuren van de straatstenen ontstaan door verschillende kleuren zand bij de klei te doen.
Route:

 • Loop naar de witte ophaalbrug.
 • Recht voor je ligt de moestuin.


Moestuin Kasteel Doorwerth

#Moestuin Kasteel Doorwerth
In de moestuin van Kasteel Doorwerth verbouwen zo'n 20 vrijwilligers groenten en bloemen en ze onderhouden de tuin. De tuin heeft de stijl van midden 17de eeuw, het Hollands Classisisme. Rondom de vakken staan bloemen en planten. In de vakken groenten, zoals schorseneer, snijsla, snijbiet, pronkbonen, suikerwortel en rammenas.
In de weekenden kun je de tuin tegen een geringe bijdrage bezoeken. De producten worden gebruikt in theeschenkerij De Zalmen of worden verkocht in de kasteelwinkel. Aan de buitenkant van de haag staan nog twee oude mispelbomen aan de voet van de gracht, net zoals ze in de 17de eeuw geplant werden. Deze mispels zijn dus waarschijnlijk meer dan 300 jaar oud.
Het duivenhok wordt bewoond door oude Gelderse duivenrassen.
Route:

 • Loop over de ophaalbrug tot aan het poorthuis.


Poorthuis en ophaalbrug

#Poorthuis en ophaalbrug
Een kasteel was in de eerste plaats een vesting, die goed bewaakt moest worden. Het kasteel lag in het water, in de uiterwaarden. Omgeven door grachten waaruit de hoge muren oprezen, was het vrijwel onneembaar. Alleen in de winter maakte je een kans om dichterbij te komen. Een ophaalbrug zorgde ervoor dat er op gewone dagen 's nachts geen ongevraagde gasten konden binnen sluipen. De poortwachter uit het Poorthuis van Kasteel Doorwerth moest voor die bewaking zorgen.
Route:

 • Loop via het poorthuis het kasteel binnen.


Binnenplaats Kasteel Doorwerth

#Binnenplaats Kasteel Doorwerth
Binnenplaats van kasteel Doorwerth. Opvallend is de oude Robinia pseudoacacia. In 1676 heeft Anton II van Aldenburg drie exemplaren laten aanplanten, één is er overgebleven. De boomsoort komt oorspronkelijk uit de Appalachen (USA). Exotische boomsoorten waren al vanaf de renaissance favoriet bij kasteelheren en landgoedeigenaren. Deze acacia wordt beschouwd als de oudste van zijn soort in West Europa. In het kasteel zijn drie musea: het Kasteelmuseum, het Jachtmuseum en het Museum Veluwezoom. In de bijgebouwen is Theeschenkerij de Zalmen gevestigd.
Route:

 • Verlaat de binnenplaats bij de kleine uitgang aan de overkant.
 • Sla rechts af na de kleine ophaalbrug.


Achterkant Kasteel Doorwerth

#Achterkant Kasteel Doorwerth
Aan de achterkant van het kasteel zijn de restauraties te zien. Het kasteel is in het verleden meermaals van uiterlijk veranderd. Baron van Brakell gaf in de jaren 1837 tot 1840 het kasteel meer en grotere ramen. De vormen zijn nog in de muren te zien. In 1909 en na de Tweede Wereldoorlog nam de 'Vereniging De Doorwerth' initiatief tot restauratie. Toen is ervoor gekozen de ramen weer klein te maken, in de stijl van voor van Brakell.
Hier is goed te zien dat het kasteel in een polder ligt. Tot de aanleg van de dijken in 1634 lag het kasteel op een eiland in de Rijn. De dijken zijn gemaakt met zand uit de stuwwal.
Route:

 • Volg het brede grindpad tot bij de Kastanjeboom boven op de Dijk.


Kasteel oude polderdijk

#Kasteel oude polderdijk
In 1643, toen het kasteel al zo'n 400 jaar bestond zijn de dijken rondom het kasteel aangelegd. Het kasteel kwam zo in een poldertje te liggen. De vroegere bewoner was Graaf van Obbendorf, hij heeft veel gebouwd op en bij het kasteel. De dijken zijn sinds de 17de eeuw niet meer veranderd. De dijken zijn gemaakt met zand uit de stuwwal. Vlakbij de ijskelder is een flinke hap uit de stuwwal gegraven.

In de verte ligt het sluis-stuwcomplex Driel. Dit zorgt ervoor dat waterstand in de Rijn en de IJssel ook in de zomer hoog blijft. De rivier blijft daardoor bevaarbaar voor de scheepvaart. Met de waterstand in de IJssel regelt dit complex ook de waterverversing in het IJsselmeer.
Route:

 • Loop over de dijk richting rivier.
 • Sla links af de dijk af richting Rijn.


Een oud erf

#Een oud erf
Je loopt nu over het erf van de boerderij die vroeger op de terp hiernaast heeft gestaan. Aan de andere kant van het pad stonden schuren en hooibergen. In het weiland zie je aan de hoogteverschillen waar ze gestaan hebben. De grens van het erf wordt nog steeds gemarkeerd door brede sloten en meidoornhagen.
Route:

 • Kijk naar de andere kant van het pad.


De bouwing achter het kasteel

#De bouwing achter het kasteel
Op deze verhoging stond een boerderij, waarschijnlijk al in de Middeleeuwen. Misschien was de boerderij zelfs ouder dan het kasteel. De boerderij is in elk geval al te zien op een kaart van 1750 met tuin, schuur, hooiberg en boomgaard.

De verhoging of terp is door mensenhanden gemaakt, zodat de boerderij ook droog bleef als het water in de rivier hoger stond.
Route:

 • Vervolg het klinkerpad richting de rivier.


Veerstoep

#Veerstoep
Vroeger was hier een pontje naar de overkant van de Rijn. Bij laag water zijn de stenen van de veerstoep nog te zien. Waarschijnlijk hebben de heren van Doorwerth hier ook tol geheven door een ketting over de rivier te spannen en iedereen die langs wilde varen te laten betalen.

Het klinkerpad is in 2013 gerestaureerd in het kader van 'Ruimte voor de Rivier'. Meer informatie hierover staat op het informatiebord van Rijkswaterstaat.
Route:

 • Neem het klinkerpad richting kasteel.
 • Voor je zie je de stuwwal uit de ijstijd liggen.


Het afgetichelde weiland

#Het afgetichelde weiland
Het weiland naast het pad - met de steenfabriek in de verte - ligt een stuk lager en is helemaal afgevlakt. Hier is afgeticheld voor de steenfabriek. Dat betekent dat de rivierklei hier is afgegraven om er bakstenen van te maken.
Route:

 • Sla links af op de driesprong bij de terp.


Meidoornhagen

#Meidoornhagen
De stekelige meidoornhagen zijn de vee keringen van vroeger, toen het prikkeldraad nog niet was uitgevonden. Deze meidoornhaag is opnieuw aangeplant, om te laten zien hoe het er vroeger uitzag. Overal in de uiterwaarden zie je nog delen en resten van de oude meidoornhagen. Vroeger werden de hagen geschoren, nu zijn de meidoorns vaak hoog en ruig uitgegroeid. In de lente bloeien ze mooi wit.

Op de nieuw aangelegde parkeerplaats naast het kasteel is meidoorn aangeplant, om de parkeerplekken aan te geven.
Route:

 • Vervolg het pad.


Ooievaarsnest

#Ooievaarsnest
Door een recente afgraving van dit gebied is hier 'nieuwe' natuur ontstaan. Zo'n uitdrukking 'nieuwe of maakbare "natuur is feitelijk een merkwaardig begrip. Door menselijke activiteiten kan met enige kennis van de ecologie van soorten een landschap gemaakt worden, waar soorten zich thuis voelen. De paal voor het ooievaarsnest de poel voor de kikkers, de aangelegde meidoornhagen zijn hiervan voorbeelden, Al deze ingrepen van de mens zorgen voor een omgeving, een milieu, waar eigenschappen van elk individu bepaalt of het blijvertjes in dit gebied zijn of niet.
Route:

 • Loop door tot de parkeerplaats.


Uitzicht uiterwaarden

#Uitzicht uiterwaarden
Uitzicht over de afgegraven uiterwaarden.

Je ziet de steenfabriek van de firma Wienerberger. Steenfabrieken maken bakstenen van de rivierklei uit de uiterwaarden. Deze is in 1927 gebouwd. Vroeger waren er veel meer en kleinere steenfabrieken.

Het is een volledig geautomatiseerde bedrijf met een oven in de vorm van een tunnel. Een transportband leidt de stenen door de tunneloven. Het wordt er wel 1100 graden Celsius.

Voor de crisis werden er jaarlijks 45 miljoen straatstenen afgeleverd door heel Nederland. De kleuren van de straatstenen ontstaan door verschillende kleuren zand bij de klei te doen.


#Detailkaart
SVG Image


#W3C
Deze pagina voldoet aan de volgende internet standarden van het W3 Consortium (W3C).

W3C valid W3C valid W3C valid#Ga ook eens naar


    Stichting MaakJeRoute © Copyright 2016, Stichting MaakJeRoute.
Alweer een product van de Stichting MaakJeRoute.
  Je bent momenteel niet ingelogd.
Volg ons op Twitter of meld je aan voor onze nieuwsbrief.
   
 
Onze sponsoren:


 
 
 
Onze project partners:

 
 
Provincie Gelderland

Gemeente Renkum

Dorpsplatform Doorwerth

Bureau voor toerisme deVeluwe.nl