#

Wandelen in Doorwerth

 
 

 
 
 
#

Coördinaten : De stuwwal rondom Doorwerth
#RD - Coördinaten
Onderstaande tabel geeft de coördinaten van de punten van de route in rijksdriehoeksmeting (x,y in meter). Deze kunnen in een GPS dat RD-coördinaten accepteert geprogrammeerd worden.
De nauwkeurigheid van de coördinaten is ongeveer 5 meter.
 
X-coördinaat:   Y-coördinaat:   Beschrijving van het punt:
183 688 (m) 443 479 (m) Katholieke Kerk
183 898 (m) 443 588 (m) Oude vrijstaande den op akker
183 867 (m) 443 517 (m) Lariksbos
183 976 (m) 443 360 (m) Oude Wildwal
184 012 (m) 443 358 (m) Glooiing velden
184 021 (m) 443 224 (m) Ristorante Adriano
183 985 (m) 443 119 (m) Monument Heveadorp
184 037 (m) 443 058 (m) Namen huizenblokken
183 876 (m) 443 121 (m) Seelbeekschool
183 822 (m) 443 157 (m) Spekhuizen
183 789 (m) 442 978 (m) Oude Oosterbeekseweg
183 907 (m) 442 757 (m) Heveadorp Wegwijzer Duno
183 938 (m) 442 582 (m) Uitzicht Dunoplateau
184 102 (m) 442 712 (m) Azalealaan op de Duno
184 178 (m) 442 741 (m) Poort Duno
184 238 (m) 442 835 (m) Landgoed Duno Heveadorp
184 370 (m) 442 929 (m) Historische woningen
184 426 (m) 443 034 (m) Modelboerderij koel- of filterkelder
184 784 (m) 442 978 (m) Zichtas Westerbouwing
184 880 (m) 443 027 (m) Westerbouwing
184 954 (m) 443 043 (m) Trap Westerbouwing
184 987 (m) 443 027 (m) Drielse veer
185 271 (m) 443 224 (m) Ingang Kerkpad
185 296 (m) 443 231 (m) Leigraaf
185 372 (m) 443 255 (m) Oude Meidoornhagen
185 446 (m) 443 282 (m) Uitzichtpunt Kerkepad
185 477 (m) 443 291 (m) Kunst Atelier Gamelkorn
185 667 (m) 443 327 (m) Molenkolk Dennenoord
185 611 (m) 443 376 (m) Vijvers in Park Dennenoord
185 553 (m) 443 506 (m) Vijvers Hemelseberg
185 515 (m) 443 508 (m) Boomgaard bij de Hemelseberg
185 466 (m) 443 483 (m) Poort Hemelseberg
185 251 (m) 443 537 (m) Lintvormige bebouwing
185 177 (m) 443 571 (m) Sfeer Laag Oorsprong
185 173 (m) 443 629 (m) Landgoed Laag Oorsprong
185 144 (m) 443 765 (m) Watervalhuisje
185 110 (m) 443 801 (m) Bruggetjes
185 108 (m) 443 852 (m) Barokke as
185 027 (m) 443 877 (m) Granieten boog
185 032 (m) 443 922 (m) Wijer Kruitmolen
185 027 (m) 444 022 (m) Fietspad naar Oosterbeek
184 909 (m) 444 139 (m) Moskoepel
184 723 (m) 444 460 (m) Wolterbeekweg
184 846 (m) 444 577 (m) Esdoorn Bilderberg
184 862 (m) 444 675 (m) Slagveld De Bilderberg
184 737 (m) 445 028 (m) Trappershorst
184 645 (m) 445 073 (m) Vossenvijver
184 453 (m) 445 181 (m) Bruggetje op Landgoed de Bilderberg
184 408 (m) 445 203 (m) Belvedère
184 133 (m) 444 970 (m) Heideveld Bilderberg
184 296 (m) 444 800 (m) Picknickhuisje op de Bilderberg
184 386 (m) 444 740 (m) Van Tienhovenlaan
184 274 (m) 444 664 (m) Watertoren Bilderberg
184 274 (m) 444 476 (m) Huizen langs de Utrechtseweg
184 057 (m) 444 317 (m) Lanen kruising
183 997 (m) 444 253 (m) Inscripties op de beuken
183 985 (m) 444 152 (m) Laan met beuken
183 981 (m) 444 114 (m) Boswachterswoning
183 916 (m) 443 986 (m) Sprengkop Seelbeek
183 807 (m) 443 821 (m) Scheibomen Italiaanseweg
183 807 (m) 443 691 (m) Beukenlaan Hoog Oorsprong
183 782 (m) 443 577 (m) Kromme eiken Italiaanseweg
183 688 (m) 443 479 (m) Katholieke Kerk

Bruggetjes

Oude vrijstaande den op akker

#ETRS89 - Coördinaten
Onderstaande tabel geeft de coördinaten van de punten van de route in ETRS89 (Noorderbreedte en Oosterlengte in graden, minuten en seconden). Aangezien dit bijna gelijk is aan WGS84 zijn deze coördinaten zonder problemen geschikt voor de meeste GPS'en.
De nauwkeurigheid is dezelfde als boven.
 
Noorderbreedte:   Oosterlengte:    Beschrijving van het punt:
51°58'44.31" NB 5°48'17.15" OL Katholieke Kerk
51°58'47.80" NB 5°48'28.18" OL Oude vrijstaande den op akker
51°58'45.51" NB 5°48'26.54" OL Lariksbos
51°58'40.40" NB 5°48'32.20" OL Oude Wildwal
51°58'40.33" NB 5°48'34.09" OL Glooiing velden
51°58'36.00" NB 5°48'34.52" OL Ristorante Adriano
51°58'32.61" NB 5°48'32.60" OL Monument Heveadorp
51°58'30.62" NB 5°48'35.30" OL Namen huizenblokken
51°58'32.69" NB 5°48'26.89" OL Seelbeekschool
51°58'33.87" NB 5°48'24.07" OL Spekhuizen
51°58'28.08" NB 5°48'22.29" OL Oude Oosterbeekseweg
51°58'20.91" NB 5°48'28.40" OL Heveadorp Wegwijzer Duno
51°58'15.24" NB 5°48'29.97" OL Uitzicht Dunoplateau
51°58'19.41" NB 5°48'38.60" OL Azalealaan op de Duno
51°58'20.34" NB 5°48'42.59" OL Poort Duno
51°58'23.37" NB 5°48'45.77" OL Landgoed Duno Heveadorp
51°58'26.38" NB 5°48'52.71" OL Historische woningen
51°58'29.77" NB 5°48'55.68" OL Modelboerderij koel- of filterkelder
51°58'27.89" NB 5°49'14.42" OL Zichtas Westerbouwing
51°58'29.46" NB 5°49'19.46" OL Westerbouwing
51°58'29.96" NB 5°49'23.34" OL Trap Westerbouwing
51°58'29.44" NB 5°49'25.07" OL Drielse veer
51°58'35.76" NB 5°49'40.01" OL Ingang Kerkpad
51°58'35.98" NB 5°49'41.32" OL Leigraaf
51°58'36.74" NB 5°49'45.31" OL Oude Meidoornhagen
51°58'37.60" NB 5°49'49.20" OL Uitzichtpunt Kerkepad
51°58'37.88" NB 5°49'50.82" OL Kunst Atelier Gamelkorn
51°58'39.01" NB 5°50'00.79" OL Molenkolk Dennenoord
51°58'40.61" NB 5°49'57.87" OL Vijvers in Park Dennenoord
51°58'44.82" NB 5°49'54.87" OL Vijvers Hemelseberg
51°58'44.90" NB 5°49'52.88" OL Boomgaard bij de Hemelseberg
51°58'44.10" NB 5°49'50.31" OL Poort Hemelseberg
51°58'45.89" NB 5°49'39.06" OL Lintvormige bebouwing
51°58'47.00" NB 5°49'35.19" OL Sfeer Laag Oorsprong
51°58'48.88" NB 5°49'35.00" OL Landgoed Laag Oorsprong
51°58'53.29" NB 5°49'33.53" OL Watervalhuisje
51°58'54.46" NB 5°49'31.76" OL Bruggetjes
51°58'56.11" NB 5°49'31.67" OL Barokke as
51°58'56.93" NB 5°49'27.43" OL Granieten boog
51°58'58.39" NB 5°49'27.71" OL Wijer Kruitmolen
51°59'01.62" NB 5°49'27.48" OL Fietspad naar Oosterbeek
51°59'05.43" NB 5°49'21.33" OL Moskoepel
51°59'15.85" NB 5°49'11.68" OL Wolterbeekweg
51°59'19.62" NB 5°49'18.17" OL Esdoorn Bilderberg
51°59'22.78" NB 5°49'19.04" OL Slagveld De Bilderberg
51°59'34.23" NB 5°49'12.59" OL Trappershorst
51°59'35.70" NB 5°49'07.79" OL Vossenvijver
51°59'39.24" NB 5°48'57.76" OL Bruggetje op Landgoed de Bilderberg
51°59'39.96" NB 5°48'55.40" OL Belvedère
51°59'32.47" NB 5°48'40.92" OL Heideveld Bilderberg
51°59'26.94" NB 5°48'49.41" OL Picknickhuisje op de Bilderberg
51°59'24.98" NB 5°48'54.11" OL Van Tienhovenlaan
51°59'22.54" NB 5°48'48.21" OL Watertoren Bilderberg
51°59'16.46" NB 5°48'48.16" OL Huizen langs de Utrechtseweg
51°59'11.35" NB 5°48'36.74" OL Lanen kruising
51°59'09.30" NB 5°48'33.57" OL Inscripties op de beuken
51°59'06.03" NB 5°48'32.91" OL Laan met beuken
51°59'04.80" NB 5°48'32.69" OL Boswachterswoning
51°59'00.67" NB 5°48'29.25" OL Sprengkop Seelbeek
51°58'55.35" NB 5°48'23.48" OL Scheibomen Italiaanseweg
51°58'51.15" NB 5°48'23.44" OL Beukenlaan Hoog Oorsprong
51°58'47.46" NB 5°48'22.10" OL Kromme eiken Italiaanseweg
51°58'44.31" NB 5°48'17.15" OL Katholieke Kerk


#Download GPX- of KML-Files
Je kunt de coördinaten van deze wandelroute ook downloaden in de volgende bestandsformaten:
  
Dit wandelproject ondersteunt het GPX-formaat. Meer informatie over het GPX-bestandsformaat (GPS Exchange) vind je op: www.topografix.com/gpx.asp.

Sprengkop Seelbeek

#Ga terug naar

#Einde wandeling en ga naar


    Stichting MaakJeRoute © Copyright 2016, Stichting MaakJeRoute.
Alweer een product van de Stichting MaakJeRoute.
  Je bent momenteel niet ingelogd.
Volg ons op Twitter of meld je aan voor onze nieuwsbrief.
   
 
Onze sponsoren:


 
 
 
Onze project partners:

 
 
Provincie Gelderland

Gemeente Renkum

Dorpsplatform Doorwerth

Bureau voor toerisme deVeluwe.nl